Vyšetření

Chci jen terapii. Je vyšetření nutné?

Ano, před každou terapií je nutné nejprve udělat vstupní vyšetření. Pomůže nám lépe rozeznat Váš problém, šetříme tím i Váš čas. Navíc máme dokonce povinnost vyšetření před první terapií provést.

Jak je vyšetření dlouhé?

Délka vyšetření se odvíjí od toho, k čemu má vyšetření sloužit, co má objasnit. Při běžném vyšetření klinickým psychologem zjišťujeme základní rysy osobnosti a výkonové složky. Takové vyšetření trvá 2,5 až 3 hodiny. Přibližně stejně dlouhé je také vyšetření řidičů nebo uchazečů o zbrojní pas. Kratší může být například kontrolní vyšetření, kdy hodnotíme již jen o konkrétní daný problém, který nás zajímá.

Délka vyšetření také závisí na mnoha okolnostech: Na únavě pacienta, na jeho schopnostech, onemocnění, tempu, vyladění, věku, ale také na zvolených metodách.

Jaké metody se používají?

Každá problematika si žádá specifický přístup a podle toho volíme metody vyšetření. Neexistuje univerzální metoda pro všechny pacienty a všechny účely.

Jak tedy takové vyšetření vlastně probíná?

Vyšetření probíhá v ustáleném schématu, kdy nejprve je provedena administrativa, založení nového pacienta do počítače a kontrola osobních údajů, pojištění apod. Následuje odběr anamnézy (povídání o nemocech, rodině atd.) a krátký rozhovor o problému, který pacienta přivádí.

Pak psycholog zvolí vyšetřovací metody, které budou pro daný případ nejvhodnější a vysvětlí pacientovi postup.

Kdy se dozvíme výsledky?

Výsledky použitých metod psycholog vyhodnocuje poté, co již pacient odešel – mnohdy i několik hodin. Proto je s nimi může seznámit až při další návštěvě, kterou si spolu domluví.

K čemu výsledky slouží?

Z výsledků dá psycholog dohromady zprávu o vyšetření. Tato zpráva poslouží jako výchozí bod při následující terapii u nás, nebo jako zpětná informace pro odesílajícího lékaře o stavu jeho pacienta. Odesílají lékař má na zprávu z vyšetření nárok ze zákona.

Nemůže výsledky někdo zneužít? Nedozví se to u mě v práci?

Ne, jsme zdravotnické zařízení a jsme vázání lékařským tajemstvím. Také odesílající lékař, který se dozví výsledky vyšetření ze zprávy je vázán stejným tajemstvím. Jeho porušení by bylo trestné. Třetí osoba nemá k výsledkům vyšetření přístup.

Nepřeje-li si pacient sdělovat podrobnosti o svých problémech ani ošetřujícímu lékaři, respektujeme tuto skutečnost a do zprávy zahrneme pouze výsledek vyšetření. Výsledky a průběh péče nesdělujeme ani Vašim rodinným příslušníkům, pakliže k tomu nedáte svolení. Výjimku tvoří péče o děti a o nesvéprávné osoby, kdy výsledek sdělujeme jejich zákonnému zástupci. Také škole či pedagogicko psychologické poradně zasíláme výsledky jen po písemném souhlasu rodičů nezletilého pacienta.

Dostanou se na vyšetření i vozíčkáři?

Ano, do naší ambulance existuje bezbarierový přístup (nájezdní plošina do budovy a výtah v budově). Vozíčkáři a tělesně hendikepovaní lidé jsou u nás běžně v péči.

Na co nezapomenout?

Vyšetření trvá až 3 hodiny, neplánujte si na tu dobu jiné aktivity. S sebou si přineste brýle či naslouchadlo, pokud je nosíte. Přijďte včas – termín a hodina je vyhražen pro vás. Přijďte odpočatí a pokud užíváte léky, které tlumí, vynechejte ranní dávku v den vyšetření – je-li to možné. Vzhledem k délce vyšetření je výhodné vzít si s sebou nějaký nápoj, diabetici by neměli zapomenout na malou svačinu.

Byl-li někdo z Vaší rodiny již u nás v péči, upozorněte nás na to. Umožní nám to lepší orientaci při řešení Vašeho problému.

Prosba na závěr!

Pokud zjistíte, že se z jakéhokoliv důvodu nemůžete na vyšetření dostavit, telefonicky se prosím co nejdříve omluvte! Není problém domluvit jiný termín. Pokud tak neučiníte a nedostavíte se k vyšetření, zablokujete ambulanci na několik hodin – termín již nevyužije nikdo jiný! V takovém případě Vám již nový termín nemusí být poskytnut!