Provádím

  • Diagnostiku v klinické psychologii: Začátek jakékoli psychoterapie je podmíněn klinickopsychologickým vyšetřením. Současně provádím diagnostiku pro potřeby specialistů (neurologiů, psychiatrů apod.) při podezření na duševní onemocnění či poruchu.

  • Diagnostiku v dopravní psychologii: Vyšetření exponovaných profesí, tj. způsobilost k řízení motorových vozidel (motorová vozidla všech skupin, řidičů důlních strojů, strojvedoucích, vyšetření řidičů – seniorů, návrat řidičských průkazů při duševním či neurologickém onemocnění nebo po vybodování).

  • KBT nácvikovou terapii: Při léčbě úzkostných a psychosomatických poruch (např. panických atak, OCD, poruch spánku, stresových bolestí hlavy, zad, zažívacích obtíží, dráždivého tračníku, idiopatické hypertenze apod.) se nejlépe osvědčuje nácvik relaxačních technik (nácvik vagové stimulace), např. Jacobsonova progresivní relaxace, Bensonova relaxace, Autogenní trénink a další techniky.

  • Psychoanalytickou psychoterapii individuální či skupinovou

  • Ericksonovskou hypnoterapii

  • Supervizi individuální či skupinovou pro odborníky v pomáhajících profesích (viz menu – „Supervize“)

Mám smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami běžnými v našem regionu: