Supervize

Supervizí obecně rozumíme bezpečnou, laskavou a obohacující zkušenost. Slouží k profesnímu růstu. Nejde tedy o žádné „mistrování“, kontrolu, hodnocení nebo poučování. Supervizor je průvodcem, který pomáhá supervidovanému jedinci nebo týmu reflektovat vlastní práci a pochopit, proč se někdy práce nedaří tak, jak by si ji představoval. Je čím dál více vyžadována zejména v pomáhajících profesích (školství, zdravotnictví apod.)

Případová supervize se liší od tzv. supervize týmové, která je zaměřena na fungování skupiny (management, pracovní kolektiv apod.). Případová supervize je zaměřena na práci jedince (nebo skupiny) s klientem (pacientem). Představuje tak důležitou oblast profesního růstu.

Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, nebo prevence profesního vyhoření. Je prospěšná supervidovanému, i jeho klientům (pacientům).

Moje supervize vychází z principů a pravidel ČIS (Českého institutu pro supervizi), jehož jsem členem. Supervizoři ČIS jsou zkušení odborníci s vysokoškolským vzděláním humanitního směru nebo medicíny, mají minimálně 15 let praxe v pomáhajících profesích, zkušenost s dlouhodobým vedením lidí (vzdělávacího programu nebo týmu). Mají dokončený psychoterapeutický výcvik akreditovaný českou psychoterapeutickou společností.

Se žádostí o supervizi se obracejte prostřednictvím mailové adresy Info(at)SebeStart.cz.