O mně

MUDr. PhDr. Luděk Dvořák: Klinický a dopravní psycholog, školitel, supervizor:

Současně se studiem LF UK v Praze jsem vystudoval i jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, kde jsem také složil doktorát z klinické psychologie. Atestoval jsem z klinické psychologie a získal funkční specializaci v systematické psychoterapii (IPVZ). Jsem registrován na MZ ČR a vykonávám zdravotnické povolání bez odborného dohledu a pracuji jako školitel klinických psychologů v předatestační přípravě. Provozuji privátní ordinaci klinické psychologie a mám smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami běžnými v našem regionu.

Mám ukončený výcvik pro supervizory terapeutů (ČIS), výcvik v ericksonovské hypnóze (Dalet), v Sand Tray Therapy (u Madeleine De Little, British Columbia), v Modelu růstu Virginie Satirové (IVS ČR), v rodinné a párové terapii STAR-TR (IVS SR Bratislava) a výcvik v relaxačních technikách v Pracovní skupině autogenního tréninku v Sekci hypnózy PS ČLS JEP. Dále se vzdělávám v psychoanalytické psychoterapii (skupinová sekce ČSPAP). Absolvoval jsem dvouletý postgraduální výcvik v dopravní psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Jsem členem ČLK (České lékařské komory), ČIS (Českého institutu pro supervizi) a ČSPAP (České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii).