Terapie

[subpages]

Psychoterapie
Vyšetření
Cena

Jak se dostat na terapii?

Před každou terapií je nutné nejprve udělat vyšetření. Pomůže nám lépe a rychleji rozeznat Váš problém. Tím šetříme i Váš čas. Navíc máme dokonce povinnost vyšetření před první terapií provést. Prostudujte si tedy nejprve prosím povídání „O vyšetření“

Jak terapie dlouho trvá?

Délka terapie je stanovena zpravidla na 55 minut čistého času. Čas je stanoven domluvou mezi Vámi a námi a je pevný. Nelze tedy přijít později nebo libovolně – určený čas je vyhražen jen Vám. Začátek času je však někdy (ovšem spíše výjimečně) nutné o něco posunout. To se může stát v případně nepředvídatelných událostí (např. je-li před Vámi na řadě pacient, který je v těžkém stavu a neočekávaně vyžaduje delší čas). Začátek Vašeho vyšetření pak může být v takovém případě posunut o pár minut později.

A kolikrát budu muset přijít?

Délka psychoterapie (počet návštěv) je zcela závislý na problému, který řešíme, na individualitě pacienta či klienta, na jeho osobnosti, spolupráci, stavu, diagnóze či situaci, ve které se nachází… Někdy stačí třeba jen jedno či dvě setkání, jindy probíhá terapie třeba půl roku či rok.

Jak tedy taková terapie vlastně probíhá?

Při první terapii se dozvíte výsledky vyšetření. Další postup může být u každého naprosto odlišný a závisí na zaměření terapeuta, volbě metody, diagnóze a problému, který se řeší.

Jak může být psychoterapie ukončena?

Terapie může být ukončena po vzájemné dohodě terapeuta s pacientem (resp. klientem), např. tehdy, je-li původní problém vyřešen.

Vedle toho může být ukončena z rozhodnutí pacienta (resp. klienta), např. tím, že oznámí, že již chodit nechce.

Dále může být terapie ukončena terapeutem, tehdy, porušuje-li pacient (klient) dohodnutá „pravidla hry“. Například tehdy, kdy nepřijde bez omluvy v domluveném termínu, přijde pod vlivem drog, opilý, pod vlivem léků, které mu žádný lékař nenaordinoval apod. Dále také tehdy, vyhrožuje-li nebo je fyzicky agresivní. Důvodem k ukončení terapie je rovněž zjevná nespolupráce ze strany pacienta (klienta) nebo stav, kdy terapeut usoudí, že terapie dospěla do bodu, kdy již není možný další vývoj nebo problém je zjevně vyřešen.

Prosba na závěr!

Pokud zjistíte, že se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci na terapii dostavit, omluvte se prosím co nejdříve e-mailem svému terapeutovi a současně dejte zprávu i asistentce (tel. 775 990 323), která jej může včas upozornit, aby mohl být termín nabídnut jinému zájemci. Není problém domluvit jiný termín. Pokud tak neučiníte a nedostavíte se k terapii, zablokujete ambulanci na celou hodinu – termín již nevyužije nikdo jiný! Je-li to možné, omluvte se prosím alespoň tři dny předem

#Psychoterapie