Cena

Obecně platí, že vyšetření nebo terapii hradí ten, kdo si ji vyžádal.

  • Jde-li o nějaký zdravotní problém řešitelný psychoterapií, nebo odesílá-li Vás na vyšetření Váš lékař-specialista, aby si upřesnil svoji diagnózu, hradí péči zdravotní pojišťovna. Naše organizace má smlouvu se všemi běžnými zdravotními pojišťovnami. Při prvním kontaktu nutné předložit platnou kartičku Vaší zdravotní pojišťovny. Dnes již není nutné pro tento typ péče předložit žádné doporučení od praktického lékaře či jiného specialisty. Přesto jsme rádi, když takové doporučení „typu K“ přinesete, protože odesílající lékař (neurolog, psychiatr, internista, gynekolog, praktický lékař…) na něm vypíše důvod předání do naší péče a připíše informace, které mohou být významné.
  • Péči hradí jiná organizace (Úřad práce, OSSZ, policie nebo soud), pokud Vás sama odesílá k vyšetření.
  • Péči hradíte Vy sami, nacházíte-li např. se v obtížně životní situaci, ale přitom nejde o zdravotní obtíže. Dalším důvodem pro přímou platbu může být potřeba zůstat ve větší anonymitě: ač jsme vázání povinnou mlčenlivostí, může se stát, že si např. nepřejete ani to, aby o péči u nás nebyl informován ani Váš praktický lékař apod.). V případě přímé platby za péči navíc v řadě případů není nutné provádět vstupní vyšetření, kterému se tak vyhnete. Potom jsou ceny smluvní.