Řidiči

Jaké druhy vyšetření řidičů provádíme?

 • vybodovaných řidičů.
 • řidičů profesionálů podle §87a zákona č. 411/2005 Sb. (nad 7,5t), pro firmy i pro samoplátce.
 • řidičů seniorů
 • instruktorů autoškoly
 • řidičů s právem přednostní jízdy
 • řidičů ze zdravotní indikace (na žádost praktického lékaře, psychiatra, neurologa či jiného specialisty)
 • řidičů elektrických invalidních vozíků
 • řidičů drážních vozidel, strojvedoucích, hradlařů
 • řidičů velkorypadel, důlních záchranářů a dalších důlních profesí

Kolik to stojí?

Máme nejpříznivější ceny v regionu, protože máme moderně vybavenou velkou laboratoř, kde může vyšetření probíhat nejen jednotlivě, ale i skupinově. Ceny za vyšetření:

Druh vyšetření: cena [Kč/osobu]*
Řidiči všech skupin včetně vybodovaných řidičů (navrácení ŘP) 1500,-

*Pozn.: Nejsme plátci DPH (jde tedy o konečnou částku). Firmám při dlouhodobé spolupráci nabízíme smluvní ceny.

Kdo vyšetření hradí?

Náklady hradí žadatel. U vybodovaných řidičů je to sám řidič – předem. Řidiči vozidel nad 7,5 t hradí vyšetření rovněž sami, ale v některých případech jim poplatek zpětně proplácí jejich zaměstnavatel – jde však vždy o interní dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel si totiž může platbu za vyšetření započítat do výdajů. Proto u některých řidičů proplácí vyšetření firma a pak jde o úhradu fakturou.

V případě neúspěchu žadatele není poplatek vratný.

Další výhody vyšetření u nás

 • Můžeme nabídnout velmi krátké termíny – prakticky „ze dne na den“. O termínech se informujte na e-mailu info(at)sebestart.cz. Odpovíme nebo zavoláme zpět. Také Rozhodnutí o způsobilosti dostanete bez zbytečných odkladů.
 • Máme klimatizovanou a moderně vybavenou laboratoř s optimálními světelnými podmínkami a moderní technikou – tak, abychom mohli nabídnout pracovní pohodu během vyšetření.
 • Jsme jedno z prvních pracovišť v regionu (Most, Žatec, Louny, Bílina, Teplice, Chomutov), které bylo akreditováno k těmto vyšetřením Ministerstvem dopravy, tj. máme požadované odborné vzdělání a odpovídající testové, prostorové, testové a přístrojové vybavení. Oproti některým jiným pracovištím máte u nás záruku profesionality, tzn., že vyšetření probělo předepsaným způsobem – podle pravidel a znění příslušné vyhlášky. Víme bohužel o některých pracovištích, kde vyšetření probíhá např. nepřiměřeně krátkou dobu (20 minut), kde nevyšetří všechny požadované schopnosti nebo vůbec nepoužívají přístrojové vyšetření. Takové vyšetření není ze zákona platné a Vy riskujete zbytečné výdaje navíc za potvrzení, které je bezcenné.
 • Pozn. pro autodopravce a firmy: Díky naší další odborné specializaci v klinické psychologii a psychiatrii umíme posoudit nejen pouhé reakce a povahové vlastnosti řidiče, které jsou klíčové pro řízení motorových vozidel (impulzivita, agresivita apod.), ale oproti ostatním pracovištím také např. počínající duševní choroby (depresi, úzkosti apod. v době, kdy ještě nejsou zcela patrné). Navíc s prací v dopravní psychologii máme dlouhodobé zkušenosti a pracujeme pro velké firmy, jako jsou důlní společnosti. Proto vyšetření u nás tedy může fungovat jako lepší prevence nehodovosti Vašich zaměstnanců.

 

Proč musí být vyšetření provedeno?

Nově je §87a zákona č. 411/2005 Sb. zavedena povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření pro držitele vybraných skupin řidičského oprávnění. Posudek psychologa vypracovaný na základě dopravně psychologického vyšetření je od 1. července 2006 povinen požadovat každý lékař vystavující profesionálním řidičům potvrzení o absolvování pravidelné lékařské prohlídky. Totéž platí nově i pro tzv. „vybodované“ řidiče. Písemně vyhotovený záznam výsledků těchto vyšetření je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.

Jak často musí být vyšetření prováděno?

U „vybodovaných“ řidičů je zpravidla jednorázové. U profesionálů je řidič dalším vyšetřením povinen se podrobit nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Kdo vyšetření provádí?

Samotné zadání testů může provádět vyškolená laborantka. Vyhodnocení testů, jejich interpretaci a rozhodnutí provádí psycholog.

Z čeho se vyšetření skládá?

Jde o sérii testů, které hodnotí jednak stránku výkonovou (testy inteligence, paměť, koncentrace pozornosti, rychlost, přesnost, tolerance ke stresu, reakce na zvukové a sluchové podněty, spolehlivost reakcí a rychlost rozhodování za stresu) a vyšetření osobnosti (psychická labilita, míra agresivity, ovládání emočních impulzů, problémy v sebeovládání, tendence k hazardu, tendence k explozivním reakcím a další).

Jak dlouho vyšetření trvá?

Vyšetření trvá několik hodin a závisí na spolupráci řidičů. Zpravidla se vejdeme do 4 hodin čistého času.

Co dostanu po vyšetření?

Výstupem je tzv. „Rozhodnutí o způsobilosti“, tzn. závěr celého vyšetření, které obsahuje výrok o tom, jaká motorová vozidla (a případně za jakých podmínek – tzv. harmonizační kódy nebo jiná omezení) je řidič schopen ovládat. Ostatní dokumentace se zakládá v archivu laboratoře.

V případě dílčího neúspěchu je možné některé části vyšetření opakovat, záleží vždy na posouzení daného případu dopravním psychologem.

Je možné provést vyšetření ve firmě?

Ne, v dnešní době to již možné není, protože ze zákona je nutné provádět vyšetření na daném pracovišti, navíc součástí je přístrojové vyšetření. Dříve takto vyšetření mnohdy probíhala, byly dokonce specializované firmy, které vlastním „autobusem“ objížděly firmy a prováděly nekvalitní vyšetření. Pokud se dnes s podobnou nabídkou na vyšetření setkáte, riskujete, že vyšetření takto získaná nebudou ze zákona platná (akreditace je platná jen pro konkrétní pracoviště).

Co musím mít k vyšetření s sebou?

 • Řidičský průkaz
 • Občanský průkaz
 • Originál a kopii výpisu z evidenční karty řidiče (získáte jej na odboru dopravy magistrátu)
 • Posudek o zdravotní způsobilosti (získáte od svého praktického lékaře, nesmí být starší než 30 dní)
 • Poplatek za vyšetření (není-li vyšetření hrazeno fakturou)
 • Užíváte-li naslouchadlo či brýle, je nutné je vzít s sebou. Vyšetření je náročné na zrak i sluch – je dobré si případně v předstihu před vyšetřením zajistit dobrou korekci obou smyslů u příslušného odborníka (oční lékař, ORL).

Co ještě mohu udělat pro to, abych při vyšetření obstál?

Je důležité:

 • …přijít na vyšetření včas ve stanovenou dobu!
 • …přijít odpočatý a přiměřeně vyspalý (nikoliv po noční směně)
 • …alespoň den před vyšetřením nekonzumovat alkohol a jiné návykové látky.
 • …pokud užíváte tlumící léky, je vhodné vynechat ranní dávku v den vyšetření.
 • …pro zdárný průběh přístrojového vyšetření mít na nohou pevnou obuv (zejména ženy – obuv bez podpatku, nikoliv pantofle nebo sandály).
 • …Můžete si přinést nápoj, u diabetiků pak se vyplatí malá svačinka (přibližně v polovině vyšetření zařazujeme povinnou pauzu).